Gestió patrimonial

La Inspecció Tècnica d’Edificis o ITE

La ITE és una avaluació obligatòria a què s'han de sotmetre els edificis amb certa antiguitat per assegurar-se que compleixen les condicions de seguretat, estabilitat, accessibilitat i habitabilitat necessàries. Inclou una revisió exhaustiva de tots els elements estructurals i constructius de l'edifici, cosa que inclou cobertes, façanes, escales, instal·lacions, ascensors, etc. Quan s'ha de fer[ Llegir més... ]

La reclamació de quantitat de morositat en les comunitats i la seva repercussió

És molt freqüent que se'ns plantegi a qui correspondria abonar les quotes pendents amb la Comunitat de Propietaris quan la titularitat de la finca ha estat transmesa sense liquidar aquest deute. Per tant, aquest article el dedicarem a determinar a qui correspondria abonar les quotes comunitàries quan hi ha hagut una compravenda, però no s'han[ Llegir més... ]