Gestió patrimonial

La Inspecció Tècnica d’Edificis o ITE

La ITE és una avaluació obligatòria a què s'han de sotmetre els edificis amb certa antiguitat per assegurar-se que compleixen les condicions de seguretat, estabilitat, accessibilitat i habitabilitat necessàries. Inclou una revisió exhaustiva de tots els elements estructurals i constructius de l'edifici, cosa que inclou cobertes, façanes, escales, instal·lacions, ascensors, etc. Quan s'ha de fer[ Llegir més... ]

La reclamació de quantitat de morositat en les comunitats i la seva repercussió

És molt freqüent que se'ns plantegi a qui correspondria abonar les quotes pendents amb la Comunitat de Propietaris quan la titularitat de la finca ha estat transmesa sense liquidar aquest deute. Per tant, aquest article el dedicarem a determinar a qui correspondria abonar les quotes comunitàries quan hi ha hagut una compravenda, però no s'han[ Llegir més... ]

Com desvincular la meva assegurança de la llar de la hipoteca?

L'assegurança de llar és obligatòria quan es sol·licita una hipoteca per comprar un habitatge. Anteriorment, els bancs obligaven a contractar amb la seva entitat l'assegurança de casa però des de fa uns anys, amb la llei reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, això ha canviat. Què diu la llei respecte a l'obligació de contractar assegurances[ Llegir més... ]