Gestió patrimonial

Deduccions a l’IRPF per inversions en eficiència energètica

Espanya té reptes importants en matèria de millora de l'habitatge quant a eficiència enèrgica. Segons les dades del darrer Cens de Població i Habitatges de l'Institut Nacional d'Estadística, més de la meitat dels edificis residencials és anterior al 1980 i si s'analitza la qualitat dels edificis existents a partir de la qualificació energètica, s'observa que[ Llegir més... ]

Avantatges d’assegurar la llar i la comunitat de propietaris en una mateixa companyia

Abans de començar, aclarirem la diferència entre una assegurança de llar i una assegurança de comunitats per després arribar a la part més interessant i, segurament, la més desconeguda per moltes persones: els avantatges econòmics i l'estalvi en disputes entre companyies asseguradores. L'assegurança de la llar és una protecció per a un immoble privat destinat[ Llegir més... ]

Aliances contra la Pobresa Energètica

Menjar o tenir una temperatura adequada a casa, dutxar-se, rentar la roba o estudiar… aquestes són algunes de les problemàtiques que pateixen per culpa de la pobresa energètica moltes famílies espanyoles. Són situacions reals que viuen aquestes famílies, en la majoria de casos amb infants menors, persones amb alguna discapacitat o gent gran. Què s'entén[ Llegir més... ]