Exemples de la “clàusula sòl” per a la Renda 2017

En aquest breu article mostrem un parell de casos de com apareix la informació fiscal de la “clàusula sòl” amb i sense regularització per a la Renda 2017. Aquest article és una continuació de l’anterior: Com tributa en la Renda 2017 la 'clàusula sòl'.

CAS 1: Interessos per anul·lació de clàusula sòl destinats íntegrament a amortitzar el principal del préstec

Tindrem la següent Dada incorporada a la nostra declaració de renda, amb el camp REINTEGRAMENT a 0,00:

I en Dades no incorporades, el camp MINORACIÓ amb la quantitat destinada a amortitzar capital del préstec hipotecari (recordem que el contribuent no podrà deduïr-se novament per aquesta quantitat, però ja no estarà inclosa en l’import de deducció per habitatge habitual). En aquest cas NO CAL REGULARITZAR.

CAS 2: Quantitats que no s’han utilitzat per amortitzar capital

A Dades incorporades tindrem el camp REINTEGRAMENT major que 0, mostrant l’import percebut pel contribuent. També apareixerà l’import dels INTERESSOS INDEMNITZATORIS (si els hagués) que estan exempts en la declaració de la Renda.

Quan les quantitats percebudes no s’hagin emprat per a amortitzar capital, si el contribuent va fer deducció per habitatge habitual, s’haurà de REGULARITZAR a la Renda 2017.

Si l’habitatge va estar llogat i es van deduir els interessos del préstec, hauran de fer-se DECLARACIONS COMPLEMENTÀRIES dels exercicis fiscals no prescrits i a la Renda 2017 NO S’HA DE REGULARITZAR RES.

En cas que necessiti ajuda al respecte, pot contactar amb els nostres experts: Formulari de contacte