La Generalitat començarà a sancionar els contractes de lloguer que no compleixin la Llei de contenció de rendes amb multes que poden arribar als 90.000€ en els casos més greus

Després del que es podria considerar un termini de moratòria no oficial, el Departament de Territori i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ja ha iniciat la revisió dels contractes de lloguer per a detectar aquells que no s’ajusten a la Llei de contenció de rendes, llei de la que ja havíem parlat en un dels nostres articles publicat a finals de 2020: “Mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge”.

La Generalitat ha anunciat que ja s’han detectat els primers casos de contractes de lloguer que no compleixen l’esmentada llei ja que, per exemple, no fan constar l’índex de referència de preus. En aquests primers casos, els propietaris dels immobles llogats hauran d’afrontar una possible sanció econòmica per als casos no considerats com a greus que anirà des dels 3.000€ fins als 9.000€.

La Generalitat ja ha detectat el primers contractes que no compleixen la Llei de contenció de rendes i començaran a expedir-se sancions que poden anar des del 3.000€ fins als 9.000€.

A més de no fer constar l’índex de referència, altres irregularitats detectades de forma majoritària han estat no detallar les característiques que podrien justificar la superació de la renda a cobrar o no haver detallat les despeses tal i com és requeriment.

Cal tenir en compte que en cas que la renda de lloguer superi en un 20% o més la determinada per l’índex de referència llavors, en base a la llei del dret a l’habitatge, es considerarà que s’ha comés una infracció greu i, en aquests casos, la sanció pot anar des dels 9.000€ fins als 90.000€.

En els casos d’infraccions considerades com a greus, les sancions poden anar des dels 9.000€ fins als 90.000€.

Si vostè és propietari o propietària d’un habitatge llogat en qualsevol dels municipis afectats per la llei pot consultar l’índex de referència a la web de l’Agència de l’Habitatge però tingui en compte que el càlcul de la renda màxima pot resultar força complicat atès que hi intervenen diferents factors, com per exemple la zona on està la propietat o la relació entre l’oferta i la demanda existent en el lloc on s’ubiqui l’habitatge.

També hi ha altres requeriments a complimentar com pot ser una llista detallada de les despeses derivades de l’habitatge que s’haurà de confeccionar anualment i especificar totes aquelles reformes o reparacions que puguin justificar la modificació del preu del lloguer.

Per la seva tranquil·litat, si creu que es pot veure afectat o afectada pels requeriments de la Llei de contenció de rendes i vol assegurar-se que els seus contractes compleixen tots els requeriments, recordi que el nostre Departament de Gestió Immobiliària i Patrimonial pot encarregar-se de la seva revisió i proporcionar-li assessorament. Contacti'ns

Font/s: