La higiene de mans salva vides. Aigua neta i sanejament: ODS 6

La higiene de mans salva vides. Segons l'Organització Mundial de la Salut, rentar-se les mans és una de les mesures més efectives que es poden prendre per reduir la propagació de patògens i prevenir infeccions, incloent-hi el COVID-19 i altres virus.

Però una de cada tres persones no té accés a aigua potable salubre i dues de cada cinc persones no disposen d'una instal·lació bàsica destinada a rentar-se les mans amb aigua i sabó i 4 bilions de persones no tenen accés a serveis bàsics de sanejament. Al voltant de 1.000 nens moren cada dia de malalties diarreiques a causa de les males condicions per manca d'higiene.

S'estima que aproximadament el 40% de la població mundial pateix escassetat d'aigua i, segons l'ONU i el Banc Mundial, prediuen que la sequera podria posar en risc de desplaçament a unes 700 milions de persones per al 2030. El Nord d'Àfrica i l'Orient Mitjà són els països més afectats per l'escassetat d'aigua.

La pitjor crisi humanitària des de la Segona Guerra Mundial es va viure el 2017 a l'Orient Mitjà i Àfrica, quan al voltant de 20 milions de persones es van veure obligades a abandonar casa seva a causa de les sequeres severes que van provocar conflictes i escassetat d'aliments.

A més, una altra dada important és que des del 2012, les crisis de l'aigua són presents gairebé cada any entre els cinc primers perills de la llista de Riscos Globals per impacte del Fòrum Econòmic Mundial.

Les dades no són gaire esperançadores: s'estima que en 2 o 3 anys la meitat de la població mundial viurà amb escassetat d'aigua. A més, no s'estan aconseguint els resultats previstos quant a polítiques d'aigües residuals, per la qual cosa també augmenta el problema de contaminació d'aigües.

L'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 6 del Pacte Mundial persegueix aconseguir l'accés universal i equitatiu a l'aigua potable a un preu assequible per a tothom, garantint els serveis de sanejament i higiene adequats i equitatius per a tothom, amb una atenció especial a les necessitats de les dones, nenes i aquelles persones en situació de vulnerabilitat.

Afrontar l'escassetat d'aigua és un dels reptes a què ens enfrontem. Com augmentar la producció d'aliments usant menys aigua és un dels grans objectius.

La manca d'aigua, els problemes de qualitat de l'aigua i el sanejament inadequat afecten la seguretat alimentària, la nutrició i les oportunitats educatives i econòmiques per a les famílies pobres de tot el món.

Escrit perIsabel JiménezPresidenta de la
Fundació Luz Solidaria.