El meu inquilí no em paga el lloguer, què puc fer?

Tenir un pis en propietat i llogar-lo comporta realitzar un exercici de confiança important. Significa posar a disposició de persones (que no sabem en realitat com són) un immoble a canvi del pagament d’una renda mensual, que pot ser variable en funció de la situació del bé.

Però què ocorre si com a propietari es compleix l’obligació contractual (proveir l’ús del pis a l’altra persona que subscriu el contracte) i, al contrari, el llogater no compleix amb la seva obligació contemplada al contracte de lloguer?

En primer lloc, el que sempre assessorem des del Departament de Gestió Immobiliària i Patrimonial és reclamar l’impagament d’una manera amistosa, sempre que es compleixin una sèrie de “feedbacks” per part del llogater.

Ho fem així perquè entenem que no és el mateix allargar el pagament uns dies, que deixar de pagar el lloguer i que per això no podem actuar de la mateixa manera, ni reclamar amb la mateixa intensitat a cada tipus de llogater.

De la mateixa manera que, des del departament, creiem ferventment que no és el mateix un llogater que no fa la transferència del rebut amb coneixement del que està fent i de les conseqüències que pot arribar a tenir, que el llogater que retorna en un moment determinat perquè li ha vingut una despesa imprevista i no pot assumir el pagament en la seva totalitat un mes però es compromet a pagar-lo al mes vinent.

En un primer moment, en tots dos casos, el més recomanable és avisar al llogater via telefònica i escrita. Avisar de què no s’ha rebut la transferència correctament i preguntar què ha passat per què s’hagi donat aquesta situació.

De fet, demanar el comprovant del banc o el moviment que acrediti la transferència és una feina que al Departament fem de manera recurrent per assegurar-nos de què els llogaters fan la transferència i, sobretot per a assegurar-nos de què els propietaris puguin cobrar la seva renda mensual a través de la liquidació.

Posar-se en contacte amb el llogater sempre ha de ser la primera forma de contacte, ja sigui telefònicament o per escrit i saber què ha pogut succeïr.

Moltes vegades els llogaters responen i son coneixedors de què no han abonat la renda mensual i tenen intenció de fer el pagament, però hi ha altres vegades en què aquesta situació no es dona. A vegades els llogaters no son localitzables, no agafen el telèfon i tampoc se’ls pot contactar via correu electrònic. A més segueixen sense pagar el lloguer i el deute incrementa.

Arribats a aquest punt, s’ha de seguir reclamant el pagament del lloguer, però el més recomanable és fer-ho mitjançant una via on l’escrit quedi registrat i que es pugui després fer servir com a prova en un possible proper procediment judicial. És a dir, el més adient és fer-ho mitjançant un burofax de reclamació de rendes, tot i què existeixen altres vies per fer-ho i que també en quedi constància.

Finalment, si el llogater segueix sense pagar, i sense tenir en compte si el burofax ha resultat rebut o no rebut, haurem de començar a tramitar un procediment judicial per impagament de rendes contractuals i demanar el desnonament del llogater i dels possibles ocupants de l’immoble.

Les nostres recomanacions

És evident que no podem saber si un llogater resultarà ser una persona que no pagui les rendes. És per això que, les recomanacions que donem als nostres clients des del Departament de Gestió Patrimonial sempre son demanar totes les dades que acreditin la solvència dels llogaters: últimes nòmines, la última declaració de la renda, etc.

A més, també resulta recomanable demanar un aval, una persona que, en cas de què els llogaters no puguin pagar la renda, respongui de manera solidària per ells. Evidentment, també caldrà analitzar la solvència econòmica d’aquesta persona.

En qualsevol cas, si vol evitar-se el tràmit d’haver de reclamar directament la renda al llogater que viu en el seu immoble, no dubti en contactar els serveis del departament de Gestió Immobiliària i Patrimonial. L’assessorarem en cas de què el seu llogater deixi de pagar les rendes i reclamarem els rebuts que tingui pendents.

Escrit perLeyre Julián ObandoGestió Immobiliària
i Patrimonial.