Autorització per a ús de dades personals

  Mitjançant l’enviament d’aquest formulari (en el que apareixerà tant la data i hora d'enviament com l'adreça IP d'origen) autoritzo a l’empresa Barea & Zango Grup Empresarial per a que, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), faci el tractament de les meves dades personals, dades que ja els hi he proporcionat amb la finalitat de que l’esmentada empresa em faci prestació dels seus serveis i també per a finalitats promocionals, publicitàries i estadístiques.

  Barea & Zango Grup Empresarial es compromet a fer ús de les meves dades de forma confidencial i per les finalitats estrictament descrites anteriorment.

  Em reconec com a responsable de la veracitat i autenticitat de les dades que he proporcionat, així com de qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produeixi com a conseqüència de les informacions i dades facilitades i els possibles perjudicis que d’elles es derivin.

  Manifesto també que conec els meus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició sobre les meves dades personals, dirigint-me per escrit a Barea & Zango, al carrer Comte d’Urgell, 240, 1rB de Barcelona (08036) o mitjançant el correu electrònic info@bareazango.com.

  Així mateix, autoritzo que Barea & Zango conservi les meves dades personals mentre es mantingui la relació contractual corresponent o fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables per a les obligacions legals oportunes.

  Veure la Política de privacitat de Barea & Zango.
  *Accepto de forma expressa la Política de privacitat de Barea & Zango Grup Empresarial

  Aquest lloc web està protegit per reCAPTCHA i s'aplica la Política de Privadesa de Google i les seves Condicions de Servei.