Política de Qualitat

L’activitat que Barea & Zango considera conforme a la qualitat exigida segons la Norma Internacional ISO 9001:2015 és: administració de finques, gestió immobiliària i advocacia.

La declaració de Política recull com a línias mestras:

 1. La gestió integral en l’administració de finques que comprèn:
  • Solucions als problemes que plantegi la comunitat amb rapidesa i agilitat.
  • Transparència, honestitat i confidencialitat.
  • Comunicació interna i externa fluida i clara.
  • Accessibilitat i proximitat al client.
 2. Compromís en complir les exigències, requisits i expectatives explícites i implícites dels nostres clients així com els requisits legals i reglamentaris.
 3. Difundir en tots els nivells de la nostra estructura els objectius i criteris de Qualitat.
 4. Implantar els indicadors de Qualitat, així com realitzar un seguiment del seu nivell de progrés, de forma que ens permeti conèixer i assegurar el producte i el nivel de qualitat desitjat pel nostre client.
 5. Velar per a que les condicions de treball siguin óptimes mitjançant l’avaluació dels riscos que puguin produir-se en els processos, eliminant-los en la mesura que sigui possible reduint-ne els avaluats.
 6. Consolidar el procés de millora contínua en el desenvolupament de totes les activitats realitzades en l’Empresa.

Per tot això, BAREA & ZANGO es compromet a treballar:

 • Amb una plantilla de personal adequada, metòdica, organitzada i perseverant amb extensa formació i qualificació, fomentant un ambient motivador i desenvolupant els programes de formació contínua tendents a la millor qualificació dels treballadors, implicant així a tot el personal en la consecució de tots els objectius.
 • Amb sistemes clars i intuïtius així com robustos i amb opcions de millora.
 • Utilizant les últimes tecnologies que ofereixin valor afegit (SW, HW).
 • Amb la infraestructura adequada.

La Direcció fa aquesta política accessible i la posa a disposició dels seus clients, tots els seus empleats, proveïdors i per al públic en general.

La Política es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la direcció, amb la finalitat que es tingui en compte els canvis en les condicions de l’entorn i la informació rebuda. En aquest sentit, la Direcció proporciona y proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per a assolir els objectius i fites que s’estableixin de forma programada i periòdica.

El procés d’acreditació per a la certificació UNE EN ISO 9001:2015 s’ha realitzat el 02/06/2017, amb resultat favorable tal i com acredita el document adjunt emès per Bureau veritas:  Document acreditatiu

Barea & Zango – Grup empresarial