Què és l’IPC i com ens afecta en el dia a dia?

Estem en un context d'inflació generalitzada

Només cal sortir al carrer i comprar qualsevol cosa per comprovar que tot està molt més car, els preus són força més alts i el cost de la vida ha augmentat molt, no ja en els darrers anys sinó en els darrers mesos.

Es pot dir que estem vivint un període d'inflació generalitzada que no només afecta Espanya sinó que s'està veient reflectida a l'economia de grans potències com els Estats Units o Alemanya, país aquest darrer que sembla que està vivint la pitjor inflació de les tres últimes dècades.

Estem patint les conseqüències d'una pandèmia mundial encara no del tot superada, que va obligar a canviar certs paradigmes tant en la forma de treballar com en la de consumir i fins i tot en la de conviure.

També és veritat que una altra de les conseqüències importants de la pandèmia ha estat com ha afectat un dels pilars bàsics del comerç: el transport. Els problemes de logística, amb les "crisis dels contenidors", han desbaratat tots els plans de transport de moltíssimes empreses i han provocat un augment considerable en el cost de molts productes.

La pandèmia encara causa estralls, afectant el transport, un dels pilars bàsics del comerç. Per això ens trobem que molts productes han encarit considerablement.

I per si la pandèmia fos poc ara hem d’afrontar també les conseqüències d’una guerra al continent europeu, una guerra els efectes de la qual sembla que encara no han arribat al punt màxim d’impacte econòmic i que segurament aniran en augment.

Però el cert és que moltes grans empreses, principalment empreses del sector bancari, l’energètic i petrolieres, s'han sumat al carro d'augmentar les tarifes aprofitant la conjuntura, triplicant en molts casos els seus beneficis anteriors i col·laborant amb el seu comportament en gran mesura a l'augment del cost de la vida.

I és en aquest context d’augment generalitzat dels preus, en que es fa complicat calcular la inflació perquè no es fixa en la comparació de preus d’uns béns o serveis concrets, que s’opta per recórrer al IPC per poder ponderar l’evolució de l’economia, convertint-se aquest en l'índex amb què s'acaba mesurant la inflació.

Què és l'IPC o Índex de Preus de Consum?

L'IPC o Índex de Preus de Consum és un indicatiu de la variació dels preus dels diferents productes que consumim i l'INE o Instituto Nacional de Estadística és l'encarregat d'elaborar-lo.

Aproximadament el dia 13 de cada mes l'INE fa públic aquest índex mitjançant una nota de premsa a la seva pàgina web, amb l'objectiu d'informar el públic sobre com han variat els preus dels béns i els serveis que adquireix habitualment una família a Espanya.

Com es calcula l'IPC?

L'INE desplega cada mes gairebé 200 dels seus treballadors i treballadores per a què visitin diferents establiments comercials repartits per tota Espanya.

En aquests establiments es recullen més de 220.000 preus de gairebé 500 articles i serveis entre els més consumits per les famílies a Espanya, conformant el que es coneix com la “cistella de la compra” i que s'organitzen de la següent manera, distribuint-los en 12 grups diferents:

 • Aliments i begudes no alcohòliques.
 • Begudes alcohòliques i tabac.
 • Vestit i calçat.
 • Habitatge.
 • Parament.
 • Medicines.
 • Transport.
 • Comunicacions.
 • Oci i cultura.
 • Ensenyament.
 • Hotels, cafeteries i restaurants.
 • Altres béns i serveis.

D'aquesta manera s'obté un IPC representatiu ja que la llista de productes a considerar es realitza en funció dels hàbits de consum i se n'eliminen els menys representatius.

A més, és un índex comparable perquè el càlcul es fa de la mateixa manera a totes les regions d'Espanya i tots els mesos de l'any, cosa que permet comparar l'evolució de l'IPC tant en diferents moments temporals com entre diferents comunitats autònomes.

Què és l'IPCH o Índex de Preus de Consum Harmonitzat?

És un Índex de Preus de Consum estandarditzat a tota la Comunitat Europea que permet comparar l'IPC entre tots els seus membres.

En aquest cas l'Eurostat o Agència d'Estadística de la Unió Europea és l'entitat encarregada de fer-ne el càlcul.

Per a què serveix l'IPC?

Com ja hem dit, l'IPC és l'indicador de mesura de la inflació però té altres aplicacions, entre les quals:

 • Per revisar els contractes d'arrendament de béns immobles.
 • Com a punt de referència a les negociacions salarials.
 • Per determinar els preus de les multes de trànsit.
 • En els càlculs i les avaluacions cadastrals.
 • Per calcular els serveis notarials.

Estat actual de l'IPC

A l'hora d'elaborar aquest article encara no s'han donat a conèixer les dades de l'IPC del mes de juliol, per la qual cosa les dades que es proporcionen a continuació fan referència al mes de juny de 2022.

Per comunitats autònomes i en relació amb la mitjana nacional de l'IPC, la comunitat amb un IPC més alt és la de Castilla y La Mancha, amb una variació anual del 12,7%. A Catalunya aquesta variació és del 9,7%.

Pel que fa als grups d'articles, el grup amb més pes és el d'Aliments i begudes, i en aquests moments té una variació anual del 12'9%. D'altra banda, el grup amb més percentatge de variació anual és el del Transport, amb un valor del 19,2%.

Escrit perJordi Zango NovellCOO.
Director d'Operacions.
Font/s: