Vols en avió: reclamacions i drets del passatger

Arriben les vacances i les ganes de viatjar i escapar de la rutina

Imaginem que després d'un any intens de treball i d'haver estalviat per viatjar i desconnectar de la rutina en aquestes merescudíssimes vacances, quan arribes a l'aeroport i t'adreces al panell informatiu de sortides de vols, t'adones que han cancel·lat el teu vol o que aquest surt amb retard.

 • Saps quins són els teus drets si el teu vol s’endarrereix o es cancel·la?
 • Saps que tens dret a una compensació per retard i/o cancel·lació del teu vol?
 • Quines són les circumstàncies inusuals en cas de retard d’un vol?

Al Reglament (CE) Núm. 261/2004 de la Unió Europea, s'estableixen una sèrie de normes comunes per a supòsits de cancel·lacions i endarreriments de vols.

Qualsevol passatger que parteixi d'un aeroport dins de la Unió Europea, o que parteixi d'un aeroport situat a un tercer país amb destinació a un altre situat en territori d'un Estat membre de la Unió Europea, gaudeix de protecció en cas de retard o cancel·lació del seu vol.

Retards i cancel·lacions

En cas de retard o cancel·lació del vol, els passatgers gaudeixen dels drets següents:

En cas de retard

Varia en funció les diferents franges de quilometratge:

 • Aquells vols de 1.500 km o menys quan el retard sigui de 2 hores o més.
 • Tots els vols intracomunitaris de més de 1.500 km, o tots els altres vols entre 1.500 i 3.500 km quan el retard sigui de 3 hores o més.
 • Aquells vols que superin els 3.500 km, en cas que pateixin un retard de 4 hores o més.

Tots aquests casos tenen dret a:

 1. Dret a que la línia aèria ofereixi als passatgers menjar i prou refrescos en funció del temps que calgui esperar.

 2. A més, haurà d'oferir als passatgers gratuïtament dues trucades telefòniques o correus electrònics.

 3. Quan per motiu del retard, l'hora de sortida prevista sigui com a mínim l'endemà de l'hora prèviament anunciada, es tindrà dret a l'allotjament en un hotel en cas que sigui necessari pernoctar una o diverses nits i també es tindrà dret al transport entre l'aeroport i l'hotel o altres allotjaments.

 4. Quan el retard és de 5 hores com a mínim, el passatger té dret al reemborsament o a un transport alternatiu.

 5. Dret a compensació econòmica la qual consistirà en:

  • 250 euros en el cas de vols fins a 1.500 km.
  • 400 euros per a tots els vols dins de la Unió Europea de més de 1.500 km i per a tots els altres vols d'entre 1.500 km i 3.500 km.
  • 600 euros per a tots els vols no compresos anteriorment.

En cas de cancel·lació

En cas de cancel·lació de vols, els passatgers tindran els drets següents:

 1. Dret al reemborsament del bitllet d’avió o un transport alternatiu.

 2. Dret que la línia aèria ofereixi al passatger menjar, refrescos suficients en funció del temps que calgui esperar.

 3. La línia aèria haurà d'oferir als passatgers gratuïtament dues trucades telefòniques o correus electrònics.

 4. En cas que se'ls ofereixi als passatgers un transport alternatiu, quan la sortida prevista del nou vol sigui com a mínim l'endemà de la sortida programada del vol cancel·lat, la línia aèria haurà d'oferir allotjament en un hotel en cas que calgui pernoctar una o diverses nits i tindrà dret a transport entre l'aeroport i l'hotel o altres allotjaments.

 5. Els passatgers afectats tindran dret a compensació econòmica que consistirà en:

  • Vols de fins a 1.500 km de distància: 250 euros.
  • Vols intracomunitaris (dins la UE) de més de 1.500 km. i per a tots els altres vols d'entre 1.500 i 3.500 km: 400 euros.
  • Per a tots els vols no compresos anteriorment: 600 euros.

Dret de compensació

Com bé s'ha exposat anteriorment, els passatgers tenen dret a una compensació econòmica que varia entre 250 i 600 euros, depenent de la distància del vol.

Aquestes quantitats es poden veure reduïdes en un 50% si la línia aèria ofereix als passatgers afectats un transport alternatiu i es compleixen una sèrie de requisits quant al temps d'arribada fins a la destinació final.

Això no obstant, convé saber també que la companyia aèria no té obligació d'abonar compensació en els casos següents:

 • Si la línia aèria ha informat de la cancel·lació 14 dies abans del vol programat.
 • Si la línia aèria us ha informat de la cancel·lació entre dues setmanes i 7 dies abans del vol programat i us ha ofert un transport alternatiu que surt amb més de 2 hores d'antelació i arriba a la destinació final amb menys de 4 hores de retard.
 • Si la línia aèria us ha informat de la cancel·lació amb menys de 7 dies d'antelació, i li ha ofert un transport alternatiu que surt amb no més d'1 hora d'antelació i arriba a la destinació final amb menys de 2 hores de retard, o la companyia aèria pot provar que la cancel·lació va ser a causa de circumstàncies extraordinàries.

Què s'entén per "circumstàncies extraordinàries?"

D'acord amb el Reglament (CE) 261/2004, es consideren circumstàncies extraordinàries els incidents següents:

 • Inestabilitat política al país d'Origen i/o Destinació.
 • Condicions meteorològiques inadequades per volar.
 • Riscos per a la seguretat.
 • Inseguretat al vol a causa de deficiències inesperades.
 • Vagues que afectin les operacions de la companyia aèria responsable de la realització del vol.

Totes i cadascuna de les circumstàncies anteriors han d'estar degudament justificades per ser considerades com a tal, ia més la companyia aèria haurà de demostrar que ha fet tot allò que està al seu abast per evitar la cancel·lació d'un vol.

Si el teu vol s'ha cancel·lat o endarrerit, i vols fer valer els teus drets i obtenir una indemnització, et podem ajudar.

Escrit perDaniela Fernández CárdenasAdvocada.
Font/s: