Què tenir en compte l’hora de comprar una casa Quines preguntes clau s’ha de fer?

Comprar una casa és una decisió important que comporta una gran inversió i pot afectar la seva vida a llarg termini. No sols es tracta d’una inversió, sinó que també és el lloc on viurem i crearem la nostra llar. Per tant, és fonamental fer una elecció informada i acurada, per això és important fer les preguntes adequades al venedor immobiliari o propietari abans de prendre una decisió. En fer aquestes preguntes clau, podrà prendre una decisió informada i trobar la propietat adequada per a les seves necessitats. Aquí hi ha algunes preguntes clau que ha de considerar en comprar una casa.

 

Si es trova cercant la seva nova llar, ha d’estar preparat per una gran inversió y una desició molt important. En aquest artícle li revelem les claus.

Quin és l’estat de la propietat?

Abans de comprar qualsevol propietat, ha d’assegurar-se que estigui en bones condicions. Faci preguntes sobre l’edat de l’edifici, les reparacions que s’han realitzat i les possibles necessitats de manteniment futur i si hi ha algun problema estructural. Pregunti sobre les instal·lacions elèctriques i de lampisteria, la calefacció i el sistema de ventilació. Si la casa té un jardí o pati, asseguri’s que estigui ben cuidat i que no hi hagi problemes de drenatge per a cerciorar-se que l’estat de la propietat és l’ideal abans de la seva compra.

 

Quin és el historial de la propietat?

L’ historial d’una propietat és un registre dels canvis de propietat, així com de qualsevol altra informació rellevant sobre la propietat al llarg del temps. És important tenir en compte l’historial d’una propietat abans d’adquirir-la perquè pot proporcionar informació valuosa sobre el seu estat, el seu valor i el seu potencial.
En revisar l’historial d’una propietat, es poden obtenir detalls importants, com el nombre de vegades que ha estat venuda o llogada, el preu de venda o lloguer en cada transacció i les dates de compra o lloguer. També pot proporcionar informació sobre qualsevol millora realitzada en la propietat, com a renovacions o reparacions importants, així com detalls sobre qualsevol incident o problema conegut, com a problemes de tèrmits o inundacions.
A més, l’historial d’una propietat pot ser utilitzat per a investigar el veïnat en el qual es troba la propietat. Per exemple, es pot revisar informació sobre els veïns anteriors, la qualitat de vida en la zona i la taxa de criminalitat.
És important que la propietat estigui en bones condicions per a evitar costos inesperats en el futur. Per això, li recomanem fer una inspecció completa de la propietat. Asseguri’s de contractar un inspector professional perquè revisi la casa a la recerca de qualsevol problema ocult. A més, obtingui una taxació de la propietat per a assegurar-se que està pagant un preu just per la casa.

 

Quina es la ubicació de la propietat?

La ubicació de la casa és una de les consideracions més importants en comprar una propietat. Aquí li deixem una llista de temes importants a tenir en compte relacionats amb la localització de la propietat que pugui estar valorant:

 • Accessibilitat i transport: L’accessibilitat i el transport són factors importants a tenir en compte en valorar la ubicació d’un habitatge. A més, és important avaluar la possibilitat de desplaçament en cas d’emergències.
 • Comoditats properes: També és important tenir en compte les comoditats pròximes, com a centres comercials, supermercats, escoles, hospitals, farmàcies i parcs. La proximitat d’aquestes comoditats pot influir en la qualitat de vida i la comoditat dels habitants de la propietat.
 • Seguretat: És un factor clau en la valoració de la ubicació d’un habitatge. És important avaluar la taxa de criminalitat i la presència de sistemes de seguretat en l’àrea.
 • Estil de vida i demografia: L’estil de vida i la demografia de l’àrea també són importants. És important avaluar si la propietat s’adapta a l’estil de vida del comprador, així com si la demografia de la zona és coherent amb les preferències del comprador.
 • Factors climàtics: Li recomanem que també verifiqui si la zona està subjecta a inundacions, lliscaments de terra o terratrèmols, i si hi ha alguna restricció de construcció..

Ubicación de una casa

¿La propietat compta amb certificacions ambientals?

En l’actualitat, és important considerar la sostenibilitat i l’eficiència energètica en comprar una propietat. Pregunti al venedor immobiliari o propietari sobre l’eficiència energètica de la casa, com l’aïllament, les finestres i la calefacció. També pregunti sobre les fonts d’energia renovable, com l’energia solar o l’eòlica, i si la casa té algun sistema de recol·lecció d’aigua de pluja i de quines certificacions ambientals disposa. A continuació li indiquem quines són les més habituals:

 • Certificació Energètica: És obligatòria per llei per a tots els immobles que es venguin o lloguin. Mesura l’eficiència energètica d’un habitatge o edifici, i va des de la lletra A (més eficient) fins a la lletra G (menys eficient).
 • Segell Passivhaus: Es tracta d’una certificació que garanteix que un habitatge o edifici compleix amb els estàndards de construcció d’alta eficiència energètica i baix consum. Està basat en l’estàndard alemany “Passive House”, i és reconegut a nivell internacional.
 • BREEAM ES: És una certificació internacional que avalua la sostenibilitat d’edificis i habitatges. Mesura aspectes com la gestió de l’aigua, l’eficiència energètica, la qualitat de l’aire, l’accessibilitat, la gestió de residus, entre altres.
 • LEED: És una certificació internacional que mesura l’impacte ambiental d’un edifici o habitatge en aspectes com l’ús eficient de l’energia, l’ús de materials sostenibles, la gestió de l’aigua, la qualitat de l’aire, entre altres.

És important destacar que cada certificació té les seves pròpies característiques i requisits, i poden ser més o menys adequades depenent del tipus d’habitatge.

 

Existen restriccions o limitacions en la propiedad?

Pregunti sobre qualsevol restricció o limitació en la propietat, com a restriccions legals d’ús o de construcció, ambientals que limitaria el tipus d’activitats que es poden realitzar. Si es troba en una zona de risc o protegida, o de comunitat que poden implicar normes i reglaments que han de ser respectats per tots els veïns.

Un altre aspecte important a tenir en compte en comprar una casa és la mida i disseny de la propietat. Pensi en el nombre d’habitacions i banys que necessita la seva família, així com en la distribució dels espais. Hi ha suficient espai per a la família i les visites? És el disseny de la casa adequat per a les seves necessitats i estil de vida? Asseguri’s també que la casa tingui suficient emmagatzematge, tant en interiors com en exteriors. És important tenir en compte que les seves necessitats poden canviar en el futur i, atès que l’adquisició d’un habitatge és una gran inversió, això pot afectar la seva decisió.

Barrio y vecinos

Quin és el preu de la propietat?

Saber si el preu d’una vivenda és just és una de les preocupacions més comunes per als qui estan buscant adquirir una propietat. És important tenir en compte que el preu d’un habitatge no sols es basa en el valor de mercat, sinó també en una sèrie de factors que poden influir en el seu cost. Però per a poder fer-se una idea més clara, pot avaluar diversos factors:

 • Compari amb propietats similars: Una bona manera d’avaluar si el preu d’una propietat és just és comparant-lo amb altres immobles similars en la zona. Revisi els preus de venda de propietats similars en el mateix barri o en àrees pròximes per a tenir una idea del preu mitjà per metre quadrat en la zona.
 • Consideri la ubicació: Les propietats en zones més cèntriques, prop de serveis i transport públic, solen tenir preus més alts que aquelles en zones més allunyades.
 • Avaluï l’estat de la propietat: L’estat de la propietat és un altre factor important a tenir en compte, tal com hem detallat en compte en el punt anterior.
 • Consideri la demanda: Si hi ha una gran demanda per habitatges en la zona, és possible que el preu sigui més alt. Per contra, si hi ha una oferta major a la demanda, és probable que els preus baixin.
 • Consulta a un professional: Si te dubtes sobre el preu d’una propietat, pot consultar a un dels nostres agents. En Barea & Zango tenim experiència en el mercado inmobiliari i podem oferir-li una avaluació més precisa del valor de la propietat.

Precio de la propiedad

Quins són els costos associats a la propietat?

Comprar una casa no sols implica el cost de la propietat en si, sinó també les despeses associades, com a impostos, assegurances, costos de manteniment, serveis públics i altres despeses. És important conèixer aquestes despeses per a tenir una idea clara del cost total de propietat.

 • Pagament inicial: El pagament inicial és la quantitat de diners que es paga al moment de la compra de la propietat. És comunament un percentatge del preu de compra i pot variar segons el prestador i el tipus de préstec. Si es paga un pagament inicial menor al 20% del preu de compra, és probable que es requereixi assegurança hipotecària privada (PMI).
 • Despeses de tancament: Aquests són les despeses associades amb la transferència de la propietat d’un propietari anterior al comprador actual. Inclouen càrrecs de registre, impostos i tarifes d’advocats.
 • Avaluació i taxes d’inspecció: Abans de la compra d’una propietat, s’han de realitzar inspeccions i taxacions per a determinar el valor de la propietat i qualsevol problema potencial. Aquestes taxes i tarifes poden variar, depenent de la grandària de la propietat i del tipus d’inspecció.

A més també existeixen despeses que són opcionals depenent de quin sigui la seva situació en el moment de l’adquisició:

 • Préstecs i tarifes d’origen: Si s’utilitza un préstec per a comprar la propietat, s’han de pagar taxes d’interès i tarifes d’originació. Les tarifes d’originació són les tarifes cobrades pel prestador per a processar el préstec.
 • Assegurances de llar: Encara que no és obligatori, és molt recomanable que, una vegada que s’adquireix la propietat, s’asseguri la llar per a protegir la propietat en cas de danys.
 • Manteniment i reparacions: Els costos de manteniment i reparació poden variar depenent de la grandària de la propietat i dels problemes que es presentin. És important tenir un fons d’emergència per a cobrir aquests costos imprevistos.

Asseguris de tenir una idea clara dels costos mensuals i anuals associats amb la propietat, perquè pugui planificar adequadament.

 

Prendre la desició

Una vegada que hagi revisat tots els documents importants i hagi obtingut les respostes a les seves preguntes clau, és important prendre un pas enrere i reflexionar sobre si la propietat en qüestió és adequada per a vostè. És prou gran per a acomodar a la seva família i possiblement créixer en el futur? És el veïnat el que estava buscant en termes d’ubicació, accessibilitat i ambient? És la casa prou funcional per a les seves necessitats diàries? Sense oblidar considerar l’impacte ambiental de la seva llar és la propietat sostenible? Està dissenyada per a minimitzar la seva petjada de carboni i reduir els seus costos d’energia a llarg termini?

Si està buscant comprar una casa, és important que faci les preguntes adequades i consideri tots els factors abans de prendre una decisió. Els nostres agents immobiliaris poden ajudar-ho a identificar les seves necessitats i desitjos en una casa, així com a avaluar el valor de la propietat i el seu potencial de revenda, ja que en el nostre servei immobiliari, comptem amb experts que poden ajudar-lo en aquest procés i oferir-li tota la informació necessària per a prendre una decisió informada.

No s’arrisqui a comprar una casa sense l’assessoria adequada. Contacti’ns avui per a programar una consulta i descobrir com podem ajudar-lo en la seva cerca de la casa dels seus somnis.

Escrit perSara Mateo VidañaDep. de Màrqueting.